Vladimír Strnadel - místopředseda

Vladimír Strnadel - místopředseda

Rok narození :            1944
Telefon :                      +420 723 260 791
E-mail :                      
Poznámka :