Petr Hurta - asistent

Petr Hurta - asistent

Rok narození :            1960
Telefon :                      +420 608 628 858
E-mail :
Poznámka :