Pavel Hajný - trenér muži

Pavel Hajný   - trenér muži

Rok narození :          1960
Telefon :                      
E-mail :
Poznámka :